Holten door ‘vreemde’ ogen

Stichting collectie Nagelhout

28 april t/m 28 september 2012

De zomertentoonstelling in de fraaie Nagelhoutzaal in het Kulturhus te Holten wil de bezoeker verrassen met verbeeldingen van het dorp Holten uit heden en verleden.

De expositie Holten door ‘vreemde’ ogen is niet alleen interessant voor de bewoners van Holten, maar zal ook de talrijke toeristen die dit zomer in Holten en omgeving verblijven, verassen. Een rijk scala van bosgezicht tot boerderij in allerlei technieken verschaft de bezoeker een blik op het Holten van vroeger en nu. De wanden van de Nagelhoutzaal zullen volledig behangen zijn met sommige werken uit de Collectie Nagelhout en een aantal geselecteerde werken die via een oproep in de pers in bruikleen zijn gegeven.

Download flyer

Volgende Expositie