Stichting Collectie Nagelhout Holten (SCNH)

Op 27 december 2000 werd de Stichting Collectie Nagelhout opgericht met als doel de eigenaar van de collectie, de gemeente Rijssen-Holten te adviseren, de kunst collectie Nagelhout te beheren en de ter beschikking staande financiële middelen ten dienste van de collectie aan te wenden. Het organiseren van exposities met Nagelhout gerelateerde kunstwerken, het beheer van depot en archief.

Bestuur

Het bestuur van de SCNH bestaat uit zeven personen:

Het bestuur vergadert regelmatig in de Nagelhoutzaal over het beheer van de collectie en de organisatie van de exposities.

Activiteiten SCNH

Het organiseren en inrichten van Nagelhout gerelateerde exposities in de Nagelhoutzaal.
Het organiseren van openingen van exposities met toepasselijke speciale acts en/of sprekers.Het beheren van een digitaal bestand met adressen van aan Nagelhout gerelateerde personen/organisaties.
Website beheren en via de website d.m.v. invulformulier de mogelijkheid geven vragen te stellen.
Jaarverslag voor de gemeente Rijssen-Holten verzorgen. Vergaderingen uitschrijven en bijwonen.
Contacten met de pers, regionale bladen, kunstkranten en voor elke expositie een flyer uitbrengen.
Jaarlijkse deelname in de maand augustus aan de Hoolter Museumdag.
Jaarlijkse deelname aan de Uutmarkt van het Kulturhus in Holten.
Onderwijs participatie m.b.t. rondleidingen en activiteiten.
Het digitaal toegankelijk maken van de collectie, het archief over de collectie en het archief over de kunstclub en de nagelhoutreizen’

Inventarisatie

De Collectie Nagelhout, zoals overgedragen aan de gemeente en de later ontstane appendixcollectie (verworven na de dood van J.P. Nagelhout) is volledig in kaart gebracht. Elk kunstwerk heeft een nummer en cijfer, waardoor de herkomst eenvoudig te traceren valt.

Verder is de Nagelhoutcollectie op de website van erfgoed Rijssen-Holten te vinden via de knop op deze website of via de link www.erfgoedrijssenholten.nl

Depot

In 2005 heeft de Mondriaan Stichting de aanvraag voor het subsidiëren van een aantal professionele verschuifbare metershoge hangrekken voor kunstwerken gehonoreerd. In de geconditioneerde kelderruimte van het Kulturhus is voor alle kunstwerken uit de kunstcollectie een plek.

Archief

In dezelfde kelderruimte waarin zich het depot bevindt, is ook een kleine kantoorruimte waarin het archief met tentoonstellingsmateriaal, bibliotheek en personalia van Nagelhoutkunstenaars. De eerste aanzet voor het archief via de Oudheidkamer Holten door mevr. Marjan Terborg werd de basis en is later aangevuld door archivaris Louis Fürste. Alle documenten betrekking hebbend op de activiteiten tijdens het leven van J.P. Nagelhout en later door SCNH zijn in een systeem ondergebracht. Op korte termijn zal ook dit archief een onderdeel vormen van de digitalisering van het Culturele Erfgoed Rijssen-Holten.

De boeken

Klik hieronder op de link voor het boek van J.P. Nagelhout, medicus, mecenas, collectioneur Collectieboek Nagelhout

De boeken

Klik hieronder op de link voor het boek van J.P. Nagelhout, medicus, mecenas, collectioneur Collectieboek Nagelhout