Welkom

Het Kulturhus in Holten herbergt een interessante kunstcollectie. Deze collectie draagt de naam van de verzamelaar en schenker, de Holtense huisarts J.P.Nagelhout (1901-1975).

Volgens plan werd na het overlijden van zijn echtgenote Coba Nagelhout Klijzing (1902-1991), de verzameling van 70 schilderijen, waaronder werk van Israëls, Sluijters, Hynckes en Voerman, en drie beeldhouwwerken aan de voormalige gemeente Holten geschonken. Het echtpaar wilde hierdoor uitdrukking geven aan de verbondenheid met het dorp waarin ze met zoveel genoegen gewerkt en geleefd hadden.

Op deze website leest u meer over de Nagelhout collectie, de geschiedenis, en het actuele nieuws rondom tentoonstellingen. Bekijk ook onze Facebook pagina. 

Het verhaal van Dokter Nagelhout

‘Een prettige persoonlijkheid met twinkelende ogen en een gulle lach!’

Joannes Pieter Nagelhout werd door zijn vrienden met bovenstaande woorden gekenschetst. In de Nagelhoutzaal in het Kulturhus hangt een portret van dokter Nagelhout waarop echter ook een onderzoekende blik van de medicus te zien is. Kees Stoop heeft hem prachtig geschilderd.

Dokter Nagelhout heeft naast zijn werk als huisarts veel bezig gehouden met het verzamelen van kunst. Maar niet zomaar verzamelen. Het was zijn grote hobby en hij deed dat op een bijzondere manier door kunstenaars naar Holten te halen en in hotels te laten ‘leven en schilderen’. Voor de kost en inwoning werden mooie schilderijen als natuurlijk ruilmiddel gebruikt . Omgekeerd hebben ook kunstenaars uit Holten en omgeving een ‘Nagelhoutreis gemaakt’.

Stichting

Op 27 december 2000 werd de Stichting Collectie Nagelhout opgericht met als doel de eigenaar van de collectie, de gemeente Rijssen-Holten te adviseren, de kunst collectie Nagelhout te beheren en de ter beschikking staande financiële middelen ten dienste van de collectie aan te wenden. Het organiseren van exposities met Nagelhout gerelateerde kunstwerken, het beheer van depot en archief.