“Van: kunst als behang, naar: kunst van belang”

Kunst als behang

1 juni tot 27 augustus 2024

In 1991 kwam de toenmalige gemeente Holten dankzij een legaat van voormalig huisarts Nagelhout in het bezit van een waardevolle kunstcollectie, met o.a. schilderijen en beelden van Israëls, Hynckes, Voerman en Rädecker. Een groot deel van deze kunstwerken heeft gedurende een aantal jaren het gemeentehuis van Holten gesierd. Ter voorbereiding op de samenvoeging met de nabuurgemeente Rijssen, werd in 2000 de Nagelhoutstichting opgericht die zich vanaf dat jaar bezig hield met het beheer van de collectie. In 2001 is Holten daadwerkelijk opgegaan in de nieuwe gemeente Rijssen-Holten en is het gemeentehuis omgebouwd tot een Kulturhus waarin een nieuwe zaal als “Nagelhoutzaal” is opgenomen. Een permanente expositiegelegenheid voor delen van de collectie was noodzakelijk omdat in het legaat was bepaald dat de kunstcollectie voor het publiek in Holten zichtbaar en vrij toegankelijk moest blijven.

Nu, bijna 25 jaar later, nemen Willem van Rappard, destijds als burgemeester van Holten verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van de collectie en sinds 2010 voorzitter van de stichting en Hans Wissink, vanaf de oprichting lid van het stichtingsbestuur, afscheid. Ter gelegenheid van dit afscheid hebben zij een expositie samengesteld die deels bestaat uit hun favoriete werken uit de Nagelhoutcollectie, en is aangevuld met favorieten uit eigen collectie en uit favorieten van eigen werk. Het resultaat is een zeer gevarieerde expositie bestaande uit schilderijen, beelden, tekeningen en foto’s.

Download flyer

Volgende Expositie