De Nagelhoutcollectie in beeld

Stichting collectie Nagelhout

23 mei t/m 24 september 2016

Zomerexpositie de Nagelhoutcollectie in beeld – Op zaterdag 21 mei 2016 om 15.00 uur willen wij u van harte uitnodigen voor een speciale middag in de lounge van het Kulturhus in Holten. Het betreft de opening van de zomerexpositie 2016.

Een tentoonstelling in de fraaie Nagelhoutzaal met alle werken door J.P. Nagelhout verzameld tijdens zijn werkzame leven. Aansluitend kan er kennis gemaakt worden met het Collectie boek Nagelhout, een publicatie waarin alle later verworven werken zijn opgenomen. De officiële overdracht aan het bestuur van de Stichting Collectie Nagelhout van twee aquarels van Stien Eelsingh, gemaakt op haar Nagelhoutreis van 1950 zullen tevens in het programma worden opgenomen.

Meer dan een decennium geleden werd voor het eerst de volledige Collectie Nagelhout getoond aan het publiek. Een collectie met zeventig schilderijen en drie beeldhouwwerken, verzameld door de Holtense huisarts J.P. Nagelhout tijdens zijn werkzame leven. Een symbolisch geschenk aan de bewoners van het dorp Holten waar Nagelhout met zoveel plezier gewoond en gewerkt had. De toenmalige gemeente Holten werd eigenaar en kreeg het beheer over de collectie, later overgedragen aan de Stichting Collectie Nagelhout Holten (SCNH). De collectie kan omschreven worden als rijp en groen, maar vooral als figuratief, hoewel ook twee abstracte werken van de Engelse kunstenaar Richard Allen aanwezig zijn. Aankopen, schenkingen en uit loting verworven werken vormen de basis. Het warme contact dat Nagelhout met diverse kunstenaars en kunstliefhebbers had, maakt dat elk kunstwerk een interessant verhaal heeft over verwerving door de Medicus, Mecenas en Collectioneur. J.P. Nagelhout.

Steeds weer verrassend en het bekijken waard is hoe dokter Nagelhout in staat is geweest een dergelijk collectie te verwerven. In het souterrain van het Kulturhus op de Smidsbelt Holten wordt de totale Nagelhout Collectie getoond. De Stichting Collectie Nagelhout Holten heet iedereen van harte welkom om deze bijzondere tentoonstelling te bezoeken en zich te verwonderen over een bijzondere verzameling.

Volgende Expositie