Méér Nagelhout

Stichting collectie Nagelhout

11 december t/m 30 april 2016

Bovenstaande titel van de winterexpositie 2015-2016 in de Nagelhout-zaal in het Kulturhus te Holten, verwijst naar kunstwerken die na het overlijden van huisarts J.P. Nagelhout verworven zijn. Het betreft schenkingen, vondsten en enkele schilderijen uit de gemeentelijke collectie Holten. Samen met de kerncollectie maken deze tekeningen en schilderijen de Nagelhoutcollectie tot een volwaardig geheel.

Sommige werken uit -deze in de wandelgangen genoemde appendix-collectie- vormen een verlengstuk met de schilderijen uit de kern-collectie, die te zien zal zijn in de komende zomerexpositie. Uit vorige tentoonstellingen is er een hernieuwde kennismaking met vier kunstenaarsnamen die nauw betrokken waren bij de Nagelhoutreizen naar Frankrijk. Een pluriforme collectie van meer dan zestig werken. Met de thematische opbouw in Méér Nagelhout zal de bezoeker de onderlinge relaties met Nagelhout en zijn kunstenaars kunnen ontdekken.

Kom, kijk en ontdek de verrassende uitbreiding van de Collectie Nagelhout! De culturele erfenis van J.P. Nagelhout, medicus, mecenas en collectioneur die hij schonk aan de bevolking van het dorp waar hij vele jaren doorbracht, zal een ieder verrassen! De diversiteit in schilderijen en tekeningen zijn een bezoek de moeite waard.

Op aanvraag zijn rondleidingen mogelijk.

De Nagelhoutzaal – Kulturhus Holten

Volgende Expositie