De Waerdenborch Tast Toe

Stichting collectie Nagelhout

26 mei t/m 23 september 2017

Opening expositie ‘De Waerdenborch Tast Toe’ op 26 mei een groot succes

Zomerexpositie ‘De Waerdenborch Tast Toe’ – 26 mei t/m 23 september 2017

De opening van de expositie vond plaats op vrijdag 26 mei. Getuige onderstaand artikel in de Tubantia van 27 mei was dit een groot succes!

Gedurende de zomermaanden zal er in de Nagelhoutzaal van het Kulturhus een bijzondere expositie te zien zijn. De examenkandidaten van de Waerdenborch die Handenarbeid in hun vakkenpakket hebben exposeren er hun examenwerk. Het gaat om leerlingen van de Havo afdeling.

 Bron: Tubantia, 27 mei 2017

Voor hun tweede schoolexamen moesten de leerlingen een maaltijd boetseren waar een vervreemdend element in verwerkt moest zijn. Om de vervreemding zo effectief mogelijk te laten zijn, moest de maaltijd zo realistisch als mogelijk gemaakt worden.

En dat is gelukt! De kunstwerken zijn zo spectaculair dat examinator en begeleidend docent Dirk van Brink contact heeft gezocht met het bestuur van de Nagelhout stichting met het voorstel om er een tentoonstelling van te maken. En die is er op een verrassende manier gekomen. Iedere leerling heeft een tafel tot haar beschikking gekregen waar zij haar maaltijd op mag presenteren.

Daarbij mogen de leerlingen een aantal schilderijen uit de collectie Nagelhout kiezen die ze bij hun eigen kunstwerk vinden passen. Deze schilderijen worden bij het werk van de leerlingen tentoon gesteld. Een korte motivatie voor die keuze is te lezen bij de schilderijen.

Recreatiekrant Rijssen en Holten: “De Nagelhoutzaal met eigen exposities”

Recreatiekrant Rijssen en Holten spreekt van een “bijzondere expositie”. “De havo-examenkandidaten van de Waerdenborch gaan hun examenwerk voor het vak handenarbeid exposeren. (…) De kunstwerken zijn zo spectaculair geworden, dat het bestuur van de Nagelhoutstichting zich bereid heeft gevonden om er een tentoonstelling van te maken. Samen met examinator en docent gaat de stichting de Nagelhoutzaal inrichten met de examen-kunstwerken”.

Bron: Recreatiekrant Rijssen en Holten, 2017

Volgende Expositie